Изисквания към тип ППС извън ЕИО Без ЕО типово одобрение или одобрение по Правилата на ИКЕ-ООН
Автомобили Мотоциклети Ремаркета
Предни светлини:
 • Бели габарити
 • Жълти мигачи
 • Къси и дълги светлини
Предни светлини:
 • Бели габарити
 • Жълти мигачи
 • Къси и дълги светлини
Европейско одобрена лапа за теглич
Задни светлини:
 • Жълти мигачи
 • Фар за мъгла (21w)
 • Фар за задна скорост
 • Червен габарит и стоп
 • Червен нетриъгълен светлоотразител
Задни светлини:
 • Жълти мигачи
 • Червен габарит и стоп
 • Червен нетриъгълен светлоотразител
Задни светлини:
 • Жълти мигачи
 • Фар за мъгла (21w)
 • Фар за задна скорост
 • Червен габарит и стоп
 • Червен триъгълен светлоотразител
Необходими документи:
 • талон (Certificate of Title) на превозното средство 
 • митническа декларация

 

Изисквания при промяна в конструкцията на ППС
Преминаване от лек в товарен автомобил
 • Товарното помещение трябва да е отделено от седалките с трайно поставена преграда
 • Страничните прозорци трябва да бъдат защитени
 • Определената за товара площ като цяло трябва да е плоска (равен под)
 • Подробни изисквания в НАРЕДБА № Н-3 от 18.02.2013 г.
 • Необходими документи:

а) голям талон на измененото ППС

 

Преминаване от товарен в лек автомобил
 • Позволява се само монтирането на оригинални седалки и триточкови колани предвидени от производителя
 • Допълнително монтираните седалки, тяхното закрепване и облегалките за глава да отговарят на изискванията на:

а) Наредба № 100, или

б) Директива 74/408/ЕИО, или

в) Правило № 17 на ИКЕ ООН за ППС от категория М1

 • На ППС се монтират обезопасителни колани, които да отговарят на   изискванията на:

а) Наредба № 105, или

б) Директива 77/541/ЕИО, или

в) Правило № 16 на ИКЕ – ООН

а) голям талон на измененото ППС

Смяна на двигател на ППС
 • Новият ДВГ трябва да отговаря не следните изисквания:

а) по-нова или същата година на производство от стария 

б) същата или по-висока ЕВРО норма

 • Необходими документи 

а) голям талон на измененото ППС

б) документ с обозначен ТИП на новия ДВГ (фактура, талон от бракувано ППС или Заявение от КАТ)

Автовозна надстройка (платформа)
 • Автовозната надстройка се монтира към шасито на автомобила посредством междинна рама, която се закрепва само с болтови връзки. Не се допускат никакви заварки. Големината на болтовете да е минимум 8-10мм., както и да има средство против саморазвиване на гайките. 
 • Задния надвес на автомобила (от центъра на втора ос до най-задната част на автомобила), не трябва да е по-голям от 60% от колесната база на автомобила (от центъра на първа ос до центъра на втора ос). 
 • При габаритна дължина повече от 6м. на МПС-то трябва да има монтирани странични активни габарити. 
 • При МПС-та с техническа допустима максимална маса над 3500т. трябва да има монтирана странична защита.
 • Отстрани на платформата трябва да има монтиран борд 8-10см. Трябва да се предвидят и места където да се захващат фиксиращите устройства или места за фиксиране на клинове. Пътеките за товарене и разтоварване на автовоза трябва да са стабилно хванати върху платформата или под нея.
 • Необходими документи 

а) голям талон на измененото ППС

б) кантарна бележка с новата собствена маса на ППС

 

Полезни връзки: