СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

   DEKRA e.V.
Корпоративни комуникации
Хандвергщрасе 15
D-70565 Щутгарт
www.dekra.de/presse

Въпреки търговските разногласия и икономическия спад:

DEKRA запази вярната посока

  • Приходите са се повишили с почти 3% през 2019 г., а числеността на персонала – с около 500 души;
  • Създадена е нова база в осем подразделения за услуги и осем региона;
  • Благодарение на дигиталните услуги са открити възможности в нови бизнес сфери;
  • Технически прегледи на МПС в 21 държави след навлизането на пазара в Китай, Чили и Ватикана.

Сред една предизвикателна политическа и икономическа среда, DEKRA запази вярната посока и през 2019 г. и укрепи своята позиция. „Допълнително интернационализирахме нашия бизнес и се концентрираме върху дигиталния свят на бъдещето”, както сподели с журналисти в Щутгарт Главният изпълнителен директор на DEKRA, Щефан Кьолбл . На първо място, глобалната експертна организация започва да се включва в мегатенденциите от рода на „Интернет на нещата“, свързано и автоматизирано шофиране и устойчивост. На второ място, глобалните инвестиции и придобивания от предходните години започват да се изплащат. В резултат на това, икономическите спадове на някои подпазари могат да се компенсират от успехите на пазарите, отличаващи се с растеж. Очаква се консолидираните приходи да нараснат с около 3%, достигайки до приблизително 3,43 милиарда евро. Като се изключи временната работа, растежът би надвишил 5%. 40% от приходите ще бъдат генерирани извън Германия. С почти 45 800 експерта в края на 2019 г., DEKRA ще наеме около 500 души повече в сравнение с 2018 г. Дружеството допълнително е затвърдило своята позиция като водеща в световен мащаб, нерегистрирана на борсата експертна организация в сектора за изпитвания, инспекции и сертифициране.

В началото на 2019 г., DEKRA комбинира своята гама от услуги в осем подразделения, предоставящи услуги и осем региона. Тази нова база бързо „набра скорост“. „Още тази година можем да се похвалим с ползите от комбинирането на глобалното познание и глобалните капацитети, и тяхното по-бързо и по-ефективно внедряване в решения, персонализирани за отделните клиенти“, отбеляза Щефан Кьолбл. „Ние мобилизираме мощта на Групата DEKRA, особено с оглед на иновациите и качеството, свързани с разнообразните възможности, които осигурява цифровизацията”.

Цифровизацията на все по-голям брой сфери от живота и работата се свързва също и с изцяло нови изисквания относно сигурността. „Като иновативен пионер в сектора, не само се си поставили задачата да привлечем вниманието към нови проблеми, свързани със сигурността, но също така и имаме за цел да предложим прогресивни решения“, каза Главният изпълнителен директор на DEKRA.

Дата
Телефон
Факс
E-mail

Stuttgart, December 9, 2019 / No. 124
Dr. Torsten Knödler +49-(0)711-7861-2075
+49-(0)711-7861-742075
torsten.knoedler@dekra.com

 

Кибер сигурност в един свързан свят

DEKRA са възприели един иновативен и интегриран подход в областта на кибер сигурността. „В един свързан свят, високото ниво на кибер сигурност е невъобразимо без функционалната безопасност на продуктите и сигурността на данните на потребителите.“, обяснява Щефан Кьолбл . Ето защо през 2019 г. DEKRA стартира партньорство с Argus Cyber Security, специализирано дружество в областта на кибер сигурността в автомобилния сектор, базирано в Израел. Заедно, партньорите желаят да оказват подкрепа на автомобилните производители в техните усилия срещу кибер атаките. DEKRA внася в партньорството своя експертен опит в кибер сигурността в сферите на консултирането, обучението и изпитването на продукти, както и своя опит в областта на регулаторните въпроси, системи сертифициране на продукти и функционална сигурност. Като представител на други сектори, които също са в процес на трансформиране поради цифровизацията, DEKRA поставя други ключови въпроси в контекста на автомобилната индустрия, от рода на: „Кой притежава данните на потребителите?“, „Кой може да ги използва и с каква цел?“. Данните играят важна роля за едно свързано и автоматизирано шофиране – особено що се отнася до сигурността,” пояснява Щефан Кьолбл. „Поради това DEKRA се нуждае от нефилтриран достъп до данните на превозните средства, свързани с безопасността и средата. В интерес на защитата на потребителите, ние се нуждаем от независим и неутрален администратор на данни, който да предоставя данните по законосъобразен начин, при възникване на проблеми, свързани с безопасността на движението по пътищата. Принципът на независимата трета страна е доказал своята стойност и следва обосновано да се отстоява.”

Фокус върху цифровизацията

В допълнение към темата за данните, 2019 беше и годината, през която цифровизацията бе използвана за създаване на възможности за растеж в бъдеще чрез нови услуги и продукти. Като експерт по инспекции на асансьори, DEKRA разработи определящо тенденции облачно решение - DEKRA Lift Explorer, което помага на операторите на асансьори да оптимизират безопасността на инсталациите и поддръжката. За да подобри безопасността по пътищата, DEKRA представи в Нова Зеландия прототип на система за самообучение, базирана на изкуствен интелект (AI). „Нашето желание е в бъдеще да можем да прогнозираме повредите на компонентите на автомобила с поне 90% точност”, заяви Щефан Кьолбл. DEKRA е подобрила прогнозната поддръжка на индустриалния Интернет на нещата чрез онлайн система за наблюдение, която непрекъснато следи за чувствителни обекти - като съдове под налягане, тръбопроводи и кранове – отчитайки параметрите, свързани с безопасността. Също така, DEKRA успешно въвежда нова система за самообучение на пазара, за да повиши информираността за безопасността в големите производствени компании. Адаптивното решение BBS (безопасност, базирана на поведението) се фокусира върху аспектите, свързани с безопасността на поведението на служителите, и осигурява безопасността на работниците посредством цифрови инструменти за идентифициране и премахване на рискове.

Център за иновации в свързаността при автомобилите

По-нататъшното разширяване на международната мрежа за изпитвания на DEKRA също се фокусира върху интелигентни решения за автоматизирано и свързано шофиране. Благодарение на Технологичния център на DEKRA на състезателната писта Лаузиц в Клетвиц, Германия, DEKRA вече разполага с най-големия, несвързан с производители център за изпитвания и инспекции в Европа. През 2019 г. обектът в Малага в Испания, беше подкрепен и чрез споразумението за сътрудничество с водещия мобилен оператор в Испания. И двамата партньори работят за създаването на център за иновации в свързаността при автомобили на местно равнище. Благодарение на силната си пазарна позиция в областта на сигурната свързаност чрез безжични технологии, DEKRA спечели като клиент един от водещите производители на решения за свързаност при автомобилите в Испания. Договорът включва функционално изпитване за безопасност и типово одобрение за над 100 държави. Освен свързаното шофиране, новите средства за градски транспорт от рода на електрически скутери и автобуси придобиват все по-голямо значение в големите градове като част от микромобилността. През 2019 г. DEKRA не само извършваше оценки на електрически скутери и издаваше лицензи за експлоатация, но беше и първата експертна организация, разработила стандарт за безопасна микромобилност. „Нашият интегриран подход към безопасността и устойчивостта по отношение на новите форми на мобилност в градовете включва около 120 изпитвани продукта в осем области - от техническа безопасност до рециклиране”, съобщава Щефан Кьолбл. Що се отнася до временната работа, DEKRA успя да стартира нова дейност при въвеждането на микромобилността в Германия. Като част от това четирима национални доставчици на електрически скутери бяха подкрепени в изграждането на своята индивидуална инфраструктура. DEKRA Arbeit предостави за тази дейност около 600 работници с временно назначение за период от шест месеца. Благодарение на своя експертен опит, DEKRA е изградила своя позиция и в областта на иновациите при автоматизираните електрически автобуси. Бяха изготвени експертни оценки за индивидуалните лицензии за експлоатация за няколко проекта - включително за EasyMile EZ10, който е в пробна експлоатация в Бранденбург, и за автономния електронен трансфер като част от проекта HEAT (Хамбургски автономен електрически транспорт).

Навлизане на нови пазари в областта на техническите прегледи

Освен тези нови подходи и услуги, DEKRA също така затвърди и водещата си пазарна позиция на традиционните основни пазари. През първата половина на 2019 г. експертната организация изпълни със 73 000 повече редовни технически прегледи на превозни средства в Германия, отколкото през същия период на миналата година, като по този начин увеличи своя пазарен дял до 33,5%. Една година след навлизането на пазара за инспекции на превозни средства в Дания, DEKRA вече разполага с мрежа от 29 бази за прегледи и пазарен дял от 10%. В Швеция пазарният дял нарасна над 10%, което постави DEKRA на четвърто място. В световен мащаб DEKRA увеличи броя на годишните технически прегледи от 22 милиона на 26 милиона за десет години. Докато през 2009 г. бяха провеждани технически прегледи в 10 държави, а до 2019 г. тази цифра е нараснала до 20, сред които най-новите попълнения включват Китай и (от м. юни) Ватикана. След спечелването на търг през 2019 г., през 2020 г. към списъка ще бъде добавена и двадесет и първата държава - Чили. По този начин DEKRA затвърди своята изключителна позиция като световен лидер на пазара. Вторият по големина доставчик в тази област проверява около 14 милиона превозни средства годишно. Две станции стартираха и започнаха дейността си в Китай през 2019 г., включително и най-голямата в света станция за технически прегледи на DEKRA в Пекин, където ежегодно трябва да се проверяват около 100 000 превозни средства. Тя разполага с шест линии за изпитване за емисии и четири линии за проверка на техническата безопасност на автомобили, камиони и автобуси. „Тъй като инспекцията на превозни средства в Китай се организира чрез разпределение на труда и е частично автоматизирана, можем да инспектираме около 20 превозни средства на час на линия за инспекция“, обясни Щефан Кьолбл. В Германия тази цифра е две до три превозни средства на час на инспекционна линия. Освен в Китай и Ватикана - чрез ексклузивните прегледи на няколкостотин автомобила годишно - DEKRA също така успя да получи достъп до пазара и в Чили. След издаването на първите лицензи през 2019 г., техническите прегледи на превозни средства ще започнат през втората половина на 2020 г. „Чили е интересен пазар, защото превозните средства там се проверяват на европейско равнище всяка година“, заяви изпълнителният директор на DEKRA. Първоначално DEKRA ще разработи пет станции за технически прегледи в столицата Сантяго с население от около осем милиона души. Целта в средносрочен план е да се превърне в един от водещите партньори за технически прегледи на превозни средства в Чили. Като част от стремителния възход на електромобилността, DEKRA спечели договор с Mercedes-Benz за оказване на съдействие на доставчик - китайската компания Farasis Energy – при разработването на производството на въглеродно неутрални батерии и да следи за спазването на екологичните стандарти. Тези стандарти са приложими за производствени обекти в Германия, Китай и САЩ. Освен това, DEKRA предоставя консултантски услуги на френска автомобилна компания за пускането на пазара на автомобили втора употреба от различни марки.

Разширяване на пазарната позиция и в индустриалния сектор

Освен това, DEKRA отбеляза успех и в индустриалните инспекции и свързаните с индустрията услуги в няколко държави, например на своя втори вътрешен пазар във Франция. Основен френски автомобилен доставчик повери на DEKRA както одитите за безопасност в своите заводи, така и изпитванията на производствените процеси. Също така, DEKRA предоставя и съвети за подобряване на производствените процеси. Във Финландия VALT0360 - софтуер на DEKRA за инспекция на промишлени предприятия - беше допълнително усъвършенстван през 2019 г. VALT0360 дава възможност за цифрово записване на резултатите от измерванията от промишлените предприятия и техните измервателни пунктове. С изданието на версия 2.0, приложението наскоро беше въведено и в скандинавските държави, Германия и Франция. В САЩ DEKRA укрепи своите пазарни позиции в областта на индустриалните изпитвания тестове чрез придобиването на JAMKO, компания със седалище в Ню Йорк, специализирана в дистанционно контролираните визуални инспекции. На DEKRA беше възложена и основна поръчка от доставчик на енергия. Освен това, голяма американска авиокомпания значително подобри безопасността на труда с помощта на DEKRA. „Благодарение на нашия опит в организационната безопасност и безопасността на процесите успяхме да намалим броя на нараняванията и прекъсванията с между 22% и 27%“, отчита Щефан Кьолбл.

Електромобилно обучение и квалификация

В дейността, свързана с обучителните и квалификационни услуги търсенето от страна на автомобилната индустрия на доставчици на квалификации и обучение в областта на електромобилността рязко се увеличи през 2019 г. С експертния опит на DEKRA, вариращ от боравене с компоненти под високо напрежение до работа с компоненти под напрежение, и клиентите и служителите във компанията се подготвят за нови изисквания. Следвайки положителния опит в Европа, през 2019 г DEKRA направи първите стъпки за пренасяне на своята експертна програма за миграция в други глобални региони. По програмата се обучават служители в тази област и се подготвят за работа в Германия. Стартирането в Бразилия беше многообещаващо и вече започна изграждането на подходящ учебен център в Сао Паоло.

Успех на базата на органичен растеж

Всички подразделения и региони в сферата на услугите допринесоха за положителното развитие на дейността през 2019 г. с изключение на подразделението за временно обслужване и региона на Южна Африка и Океания. Това стана в резултат на икономическата ситуация в Южна Африка. Очакваният растеж беше генериран почти изключително чрез органични средства. Най-важните единични пазари все още са регионът на Германия с очакван обем от почти 2,1 милиарда евро (увеличение с 42 милиона евро) и регионът на Югозападна Европа с втория вътрешен пазар във Франция и очакван обем от около 540 милиона евро (увеличение от 15 милиона евро). DEKRA обаче постигна най-високите темпове на растеж в Китай през 2019 г., където с темп от около 18%, компанията расте на пазара по-бързо от своите конкуренти. Регионът на Източна и Южна Азия генерира приходи от над 100 милиона евро. Този успех се основава на области, в които DEKRA работи от дълги години, като функционални тестове за безопасност на автомобилната електроника. Освен това бяха разкрити или разширени нови бизнес области. DEKRA навлезе в нови пазари за инспекции, от рода на соларния и железопътен транспорт и подобри своите позиции в преработващата индустрия за безопасността на индустриалните паркове.

Прогноза за 2020 г.

През 2020 г. DEKRA очаква по-слаба икономическа ситуация в ключовите подпазари, както и продължаващо политическо напрежение. „Независимо от това, ние приемаме, че ще можем да компенсираме икономическите и регулаторни предизвикателства в отделните бизнес области чрез по-нататъшен растеж в други сфери благодарение на нашето широко базирано и регионално позициониране“, отбеляза изпълнителният директор на DEKRA Щефан Кьолбл , който очаква стабилен растеж от 2% до 4% за 2020 г.

Информация за DEKRA

DEKRA работи в областта на безопасността повече от 90 години. Основана през 1925 г. в Берлин като Deutscher Kraftfahrzeug-Uberwachungs-Verein e.V., днес тя е една от водещите световни експертни организации. DEKRA SE е дъщерно дружество на DEKRA e. V. и управлява дейността на Групата. През 2019 г. DEKRA генерира продажби на обща стойност над 3,4 милиарда евро. В момента в компанията е наела около 46 000 души в над 60 държави на всички шест континента. Предоставяйки квалифицирани и независими експертни услуги, те работят за безопасност на пътя, на работното място и у дома. Тези услуги варират от технически прегледи на превозни средства и експертни оценки до услуги за рекламации, промишлени и строителни инспекции, консултации по безопасност, изпитване и сертифициране на продукти и системи, както и курсове за обучение и временна заетост. Визията за 100-ия рожден ден на компанията през 2025 г. е DEKRA да се превърне в глобалния партньор за един безопасен свят