Еко стикери за територията на Германия

Проблемът с лошото качество на въздуха в големите градове доведе до нови правила в немските мегаполиси. В резултат на съвместните усилия на водещи експертни компании и държавата в редица населени места в Германия влизат в сила нови регулации, които важат както за немските, така и за чуждестранните граждани.

Обособени са т.нар. „зелени зони”, достъпът до които е ограничен. Зоните обхващат най-вече центровете и индустриалните квартали, където нивото на замърсяване е високо.

Преминаването през тях е разрешено само със залепен на предното стъкло специален стикер. Стикерите са три вида и съответстват на екологични стандарти - червен, жълт и зелен. Те се издават се след проверка на регистрационните документи на превозното средство.

Специален знак показва началото на зелената зона, а на допълнителна табела е обозначено с какъв стикер може да се премине. На нарушителите се налагат солидни глоби. Правилата важат за леки автомобили, пътнически автобуси и товарни камиони. Превозни средства, които не покриват нужните стандарти и не могат да получат стикер, не се допускат до определените зони.

Първите зелени зони са в Берлин, Хановер и Кьолн, а броят им продължава да расте. По предварителни прогнози до края на 2010 г. нивата на вредни газове в зелените зони ще намалее с над 70%, а трафикът ще бъде облекчен значително.

Стикерите са валидни във всички зони на опазване на околната среда във всички градове в Германия.

Групиране по вредност

Групирането по вредност се извършва в зависимост от емисията на частици от превозните средства. Маркирането на различните групи по вредност става със стикери с различен цвят:

  • червен - за 2-ра група по вредност
  • жълт - за 3-та група по вредност
  • зелен - за 4-та група по вредност

В зоните на опазване на околната среда имат право да влизат само превозни средства, маркирани със съответните стикери. Това означава, че само тези шофьори, които искат да влезат в зона на опазване на околната среда трябва да маркират превозното си средство със стикер. За влизане на територията на Федерална Република Германия стикер не е нужен.

§ 6 от Правилника за маркиране регулира по упростен начин към коя група по вредност принадлежи дадено превозно средство. В случаите, в които от документите на превозното средство не става ясно на кой от евростандартите по изгорели газове отговаря то, роля играе датата на неговата първа регистрация. Чрез допълнително поставяне на системи за намаляване на емисиите от частици в превозни средства с дизелови мотори, напр. на филтри за частици, може по принцип да се премине в следващата, по-висока група по вредност. Съгласно Правилника за маркиране, като доказателство за това, трябва да се представи удостоверение от сервизната работилница извършила докомплектуването.

Таблица на принадлежността на превозни средства към групите по вредност
(в единични случаи са възможни и отклонения) 

Евронорма Група по вредност Първа регистрация на лека кола Първа регистрация на камион/автобус Стикер
Дизел
Евро 1 или по-лоши 1 преди 01.01.1997 преди 01.10.1996 не се дава
Евро 2 или Евро 1 със система за намаляване на емисиите от частици 2 от 01.01.1997
до 31.12.2000
от 01.10.1996
до 30.09.2001
червен
Евро 3 или Евро 2 със система за намаляване на емисиите от частици 3 от 01.01.2001
до 31.12.2005
от 01.10.2001
до 30.09.2006
жълт
Евро 4 или Евро 3 със система за намаляване на емисиите от частици и по-добри 4 след 01.01.2006 след 01.10.2006 зелен
Бензин / газ
Евро 1 или по-лоши (МПС, които не влизат в група 4) 1 преди 01.01.1993 преди 01.01.1993 не се дава
Евро 1 или по-добри или по приложение XXIII към Наредба за допускане до движение по пътищата или равностойно или по 52. Разпореждане за изключения от Наредбата за допускане до движение по пътищата или равностойно 4 след 01.01.1993 след 01.01.1993 зелен

Продажба на стикери за еко зони - Германия

No Стикер за Еко Зона в Германия Цена без ДДС Цена с ДДС
1 Стикери за екозоните в Европа ЕО3 жълт 25 лв. 30 лв.
2 Стикери за екозоните в Европа ЕО4 зелен 25 лв. 30 лв.
  Срок за издаване на Еко стикер за Германия - веднага

 

 

Еко стикери за територията на Австрия.

От 01.01.2015г. Еко стикерите са задължителни за всички МПС от категория N1, N2 или N3, желаещи да се движат по пътищата в една от 6-те екологични зони в Австрия. Австрийските Еко стикерите се предлагат в 6 различни цвята за в зависимост от екологичната категория на МПС. Шестте екологични зони обикновено не са ограничени до един град, а обхващат цели провинции. В момента „еко зоните “обхващат Виена, Горна Австрия, Долна Австрия, Щирия, Тирол и Бургенланд с разширение до цялата провинция и части от магистралите.

Еко стикери се издават на всички превозни средства, като се започне от МПС покриващи минимум стандарт EURO 1. Влизането в екологичните зони обаче е позволено предимно на превозни средства, отговарящи на стандарт EURO 2 или по-висок. Основната цел на тази мярка е да подобри качеството на въздуха и да намали емисиите от прахови частици и азотен оксид.

Нарушаването на задължението за опазване на околната среда може да бъде наказано с високи глоби до 2 180 евро.

Еко стикерът е с неограничен период на валидност. Поставя се еднократно на предното стъкло на МПС. Подмяна на стикера се изисква, при смяна на регистрационните табели на МПС, подмян на челното стъкло или настъпила повреда по вече съществуващият стикер.

Еко стикерът важи за всички градове, провинции и пътища в Австрия, където е обособена Еко зона и където съответният клас стикер се допуска.

Необходими документи за издаването на Еко стикер за територията на Австрия.

1. Свидетелство за регистрация на МПС – част I (голям регистрационен талон)

2. Документ, удостоверяващ принадлежност на МПС към определена екологична категория като например: СЕМТ Сертификат, Зелен Сертификат, СоС сертификат или документ от производител (представител на производителя), удостоверяващ Евро нормата на съответното МПС.

No Стикер за Еко Зона в Австрия Цена без ДДС Цена с ДДС
1 Стикери за екозоните в Австрия 130 лв. 156 лв.
  Срок за издаване на Еко стикер за Австрия - 10 работни дни    

Допълнителна информация за Еко зоните в Австрия може да намерите на адрес: https://www.akkp.at/provinces