Стандарт на ДЕКРА за ДОВЕРЕН ОБЕКТ - Хигиенни мерки
 

Определяне на нови стандарти за здраве и безопасност
 

  Пандемията COVID-19 доведе до критични реформи за множество индустрии. Нашият цялостен одит съгласно насоките на СЗО ще Ви ппомогне уверено да отворите отново Вашият обект и да поддържате добрите практики за безопасност във времето.
 

Предимството, което ще получите, ако се възползвате

 •  Възможност да увеличете доверието във Вас на Вашите служителите и потребители, чрез доказани добри практики в борбата с разпространението на инфекциозни заболявания в обектите Ви.
 •  Прилагане на стандартизирани мерки и протоколи за процеси  с ефективна защита както и процедури за реагиране при спешни ситуации
 •  Възможност да укрепвите доверието във Вашата марка чрез оценко от признат независим одитор
 •  Възможност да намалите риска за Вашата репутация и активи
 •  Възможност да демонстрирате своята ангажираност към благополучието на Вашите клиенти, като им предоставите надеждни съоръжения. За Стандарта на ДЕКРА за ДОВЕРЕН ОБЕКТ

 
  В отговор на драстично променящите се отговорности на бизнеса, както и на нуждите и очакванията на клиентите поради пандемията COVID-19, ние предоставяме призната оценка за Вашия обект, за да гарантираме, че сте в състояние успешно да рестартирате бизнеса си и постоянно да спазвате стриктно насоките и стандарти за безопасност.

  Нашият цялостен одит следва насоките на Световната здравна организация (СЗО). Всички за прилагане и непрекъснат мониторинг на мерките за превенция в определени райони на вашето съоръжение.

Ние предлагаме сертифициране, съобразено с вашата конкретна ситуация, срок и нужди, уникални за Вашия бизнес.Полза от нашите консултантски и обучителни услуги

  Консултацията ни за предварителна оценка ви предоставя необходимия опит за установяване на спецификации и процеси, ефективни за вашите индивидуални операции и корпоративни указания. Ние Ви помагаме да идентифицирате районите с висок риск и да приложите подходящите процедури за поддръжка и реагиране, за да гарантирате, че имате система за намаляване на риска, както за Вашите гости, така и за Вашите служители.
  Нашите експерти са на разположение да предоставят на Вас и Вашите служители обучението, необходимо за да гарантирате, че санитарните стандарти във вашето съоръжение са спазени.


Оценка и мониторинг от един източник

Ние оценяваме и утвърждаваме първоначалното изпълнение на Вашите решения, за да подкрепим спазването на новите правила за безопасност и здраве, предназначени за защита от инфекциозни заболявания. Следвайки удовлетворяващите резултатите от одита, във връзка с нашите стандарти, ще получите сертификат и печат, отличаващи Вашия обект като надежден и безопасен.


Ние сме в състояние да извършим одит, подходящ за предприятия, предоставящи услуги в следните отрасли:

 •  Общи услуги ( Хотели и места за настаняване)
 •  Настаняване като хотели, къмпинги, пансиони и др.
 •  Ресторанти и доставчици на храни, предлагащи услуги за хранене, кетъринг или доставка
 •  Туристически агенции и обществен транспорт.


Автомобилен сектор

 •  Официално представителства, дилъри и мрежи
 •  Независими автомобилни представители
 •  Автомобилни асоциации
 •  Rent – a - car компании

 

Търговия на дребно

 •  Супермаркети
 •  Ресторантски вериги
 •  Центрове за пазаруване
 • Специализирани търговци на дребно (спортна екипировка, магзаини за стойтелство, магазини за дрехи, козметика и др.)