„Декра Аутомотив“ ООД България предлага услугата оценка на употребявани ППС. Тя включва визуална оценка на щетите по купето и интериора, възникнали по време на лизинговият период, които не са докладвани от ползвателя и за които не са били предприети необходимите ремонтни дейности.

След изготвяне на оценката се съставя доклад, в който има обща информация за автомобила, изображения и стойността на ремонта.
 

Съставяне на приемо-предавателен протокол

 • Събиране на всички необходими документи
 • Заснемане на общи и детайлни снимки 
 • Попълване на 3 екземпляра на приемо- предавателния протокол
 • Визуален оглед за неприемливи щети спрямо    изискванията на клиента

 

Оценка на щетите чрез Audatex 

 • Възможност за избор на абсолютно всеки един детайл, който се предлага от производителя.
 • Актуална цена и партиден номер на всяка част

 

Процес на визуализация на оценката чрез Microsoft CRM 

Въвеждане на информация за МПС-то

 • Обща и детайлна информация
 • Ниво на оборудване
 • Срок на валидност на ГТП
 • Добавяне на общи и детайлни снимки на щетите

 

 

Цялостен изглед на завършилия процес

 • Визуализация на доклада на Български и Английски език, с цени и без цени за ремонта
 • Докладът е достъпен онлайн или в WORD документ